πλούσιοι χιλιετίας

Η ιστοσελίδα Celebrity Net Worth υπολογίζει τις περιουσίες των πλούσιων και διάσημων και παρουσιάζει τους 25 πλουσιότερους ανθρώπους των τελευταίων 1.000 ετών,