Πλουσιότερες γυναίκες

Οι περισσότερες οφείλουν την περιουσία τους στα ισχυρά «γονίδια».
Η περιουσία των 20 πλουσιότερων γυναικών στον κόσμο, ξεπερνά αθροιστικά τα 232 δισ. δολάρια!