πλατεία

«Τα παγκάκια στις πόλεις αποτελούν τη βάση της κοινωνικοποίησης. Γι’ αυτό πρέπει να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα σχέδια για να τραβήξουν το βλέμμα», λέει ο καλλιτέχνης.