πλαστικά

Η Ελλάδα, από το επόμενο καλοκαίρι, από τον Ιούλιο του 2021, θα απαγορεύσει τη χρήση πλαστικών που ανήκουν στις ακόλουθες 9 κατηγορίες.

Ένας από τους κύριους στόχους της σημερινής κοινωνίας είναι να μειώσει την κατανάλωση πλαστικών και να αλλάξει τη νοοτροπία του κόσμου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πλαστικών.

Πόσα πουλιά αλήθεια πεθαίνουν τρώγοντας πλαστικά, αφού αν ανοίξουμε την κοιλιά τους είναι γεμάτη από αυτά…

Η Γαλλία, με νόμο που θα ισχύσει από το 2020, απαγορεύει τα πλαστικά είδη εστίασης μιας χρήσης, εξαιρώντας μόνο τα βιοδιασπώμενα υλικά φυσικής προέλευσης!

Oρισμένα είδη κοραλλιών του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου τρέφονται με πλαστικά.