Πλαστικά παπάκια

Αυτά τα μικρά κίτρινα παιχνίδια που όλοι βάζαμε στο μπάνιο μας…

Είναι μικρά, πλαστικά, κίτρινα και προορισμένα για να τα παίζουν τα μικρά παιδιά μέσα στην μπανιέρα. Αλλά μετά από σχεδόν 20 χρόνια που ήταν χαμένα στη θάλασσα

Χιλιάδες πλαστικά παπάκια συγκεντρώνονται στον ποταμό Τάμεση και συμμετέχουν σε μια κούρσα μήκος ενός χιλιομέτρου.