Πετρώματα

Η λέξη «ορυκτό» δεν είναι συνώνυμη με την ομορφιά ωστόσο οι εικόνες που ακολουθούν θα μας κάνουν να αλλάξουμε γνώμη για τα πετρώματα της γης.

Κατακόρυφες στήλες από λάβα δημιουργούν φυσικά τείχη.