περίεργο στρώμα

Καταγράφει μέσω 24 ηλεκτρονικών αισθητήρων, κάθε «ύποπτη» δραστηριότητα που γίνεται πάνω του και ενημερώνει τον απατημένο ή την απατημένη σύζυγο στο κινητό τηλέφωνο…

Ζεσταίνει περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες, μετρά τους παλμούς και καταγράφει την άπνοια, ακόμα συνδέεται με συσκευές του σπιτιού και προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες!