Περίεργο σκάκι

Τι κι αν ξέραμε ότι το σκάκι είναι παιχνίδι για δύο! Μια νέα στρογγυλή σκακιέρα αλλάζει τα δεδομένα και βάζει στο παιχνίδι… άλλον έναν πάικτη!

Μια περίτεχνη σκακιέρα προσαρμοσμένη στα δεδομένα μια ναυμαχίας. Τα κομμάτια συνθέτουν δύο καράβια παρατεταγμένα για μάχη.