περίεργο παλάτι

Υποδειγματική αρχιτεκτονική που αναπτύσσεται πάνω στο βράχο, το παλάτι αποτελεί ένα από τα ωραιότερα μουσεία του είδους.

Οι τέσσερις πρώτοι όροφοι βρίσκονται κάτω από το νερό και μόνο ο τελευταίος φαίνεται, εις ανάμνησιν της πολυτελούς κατασκευής του!