περίεργο λιβάδι

Ένα παράδοξο γεωλογικό φαινόμενο λαμβάνει χώρα στην Αμερική…

Εντυπωσιακά χρώματα «λουλουδιών» σπάνε τη μονοτονία του πράσινου τοπίου, παραπλανώντας το μάτι του θεατή, και με το παραπάνω!