περίεργο κτίσμα

Οι δημιουργοί τους μάλλον σκέφτηκαν ότι όποτε η… φύση μάς καλεί πρέπει να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στην ανάγκη μας, όσο μακριά κι αν βρισκόμαστε!