περίεργο γυμναστήριο

Από το ποδήλατο και τον διάδρομο το γυμναστήριο μπορεί να λαμβάνει ενέργεια και να κινείται στα νερά του ποταμού!

Ένα λεωφορείο μεταμορφώθηκε σε γυμναστήριο και πηγαίνει εκείνο στους πελάτες!