περίεργη φωτιά

Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι το πύρινο καμίνι από το βιβλίο του Δανιήλ, της Παλαιάς Διαθήκης!