περίεργη σκιά

Ο παρατηρητής βλέπει μπροστά στα μάτια του την σκιά μιας μεγάλης αρκούδας να εμφανίζεται συγκεκριμένες ώρες ανάμεσα στις οροσειρές…

Όλα τα αντικείμενα ρίχνουν τη σκιά τους προς τα κάτω, όχι όμως αυτό το βουνό!