περίεργη σκάλα

Η θέα και μόνο της σκάλας που είναι κατασκευασμένη κάθετα στα βράχια προκαλεί… ζαλάδα! Πόσω μάλλον η ανάβασή της!

Δεν έχει κουπαστή ή περίφραξη ασφαλείας και βρίσκεται αρκετά μέτρα ψηλά στην πλαϊνή πλευρά ενός κτιρίου στην Ελβετία!