περίεργη κούνια

Η θέα είναι ομολογουμένως εκπληκτική αν και οι χτύποι της καρδιάς αυξάνονται επικίνδυνα…

Μόλις οι χρήστες καθίσουν στην κούνια και αρχίσουν να ταλαντεύονται, ένας καταρράκτης νερού πέφτει με δύναμη προς τα κάτω.

Περίπλοκες μελωδίες πιάνου και ξυλόφωνου ακούγονται μόλις ένας περαστικός καθίσει στην κούνια και αρχίσει να ταλαντεύεται!