περίεργη εργασία

Μια πρωτότυπη θέση έχει ανοίξει σε ένα ξενοδοχείο της Φινλανδίας όπως μας ενημερώνει η βρετανική Daily Mail!

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει ο υπάλληλος πολύ βροντερή φωνή!