περίεργες στάσεις λεωφορείων

Η αξιοσημείωτη ποικιλομορφία και η δημιουργικότητα των σχεδιαστών κάνει τις ρωσικές στάσεις λεωφορείων ακόμα πιο ενδιαφέρουσες…

Η έμπνευση των σχεδιαστών και η συμπαράσταση των υπευθύνων οδηγούν σε ένα ιδιαίτερα όμορφο αποτέλεσμα.