περίεργες σκηνές

Σκηνές αιωρούνται στο κενό και προσφέρουν διαμονή στη φύση, και μάλιστα αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος!