Περίεργες εκθέσεις

Κάποια από τα γιγάντια αυτά αυγά έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 35 μέτρα.