Περίεργες αρκούδες

Εκείνο το χαρακτηριστικό ωστόσο που τις κάνει να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες αρκούδες του πλανήτη, είναι μια ιδιαίτερη κοινωνική δεξιότητα που διαθέτουν,

Στους πάγους ή στα δάση, λευκές ή καφέ οι αρκούδες λένε «γεια σου» και το εννοούν!

Η αγάπη τους για το παιχνίδι και τη σκανδαλιά είναι έτσι αλλιώς γνωστή!

Απολαυστικές στιγμές μίας οικογένειας αρκούδων.