περίεργα τούβλα

Οι μελλοντικοί κάτοικοι του Άρη μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τοπικά υλικά για τα κτήριά τους.

Συνήθως τα τούβλα κατασκευάζονται από πηλό αλλά στην Μπουργκίνα Φάσο εξορύσσονται από την πλαγιά ενός λόφου!