περίεργα σύνορα

Το νησί Pheasant κάθε έξι μήνες αποκτά άλλη… υπηκοότητα!

Τα σύνορα σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι απλώς εντυπωσιακά…

Μια γραμμή δίπλα σε καταστήματα, μέσα σε ποτάμια ή απλώς ένας ίσιος δρόμος είναι ορισμένα από τα παράξενα σύνορα που χωρίζουν τις χώρες του κόσμου…

Τέσσερα έθνη ενώνοντα στην Αφρική στη μέση ακριβώς ενός ποταμού!

Μια μικρή γέφυρα ενώνει δύο μικρά νησιά που ανληκουν σε διαφορετικές χώρες αλλά έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη!