περίεργα πανεπιστημια

Ο σχεδιασμός του παραπέμπει στις κυψέλες, ενώ βασική αρχή του είναι η αρμονική συνύπαρξη των φοιτητών με το φυσικό περιβάλλον!

Δίνουν εδώ και αιώνες τα φώτα τους στους φοιτητές!