πεζογέφυρες

Ο επιτυχημένος σχεδιασμός μιας πεζογέφυρας έγκειται στον ασφαλή τρόπο διέλευσης των πεζών, ωστόσο πολλές από αυτές που ακολουθούν είναι κάτι παραπάνω από αυτό.

Δομές που ξεχωρίζουν σε διάφορες πόλεις στον κόσμο και δίνουν τη δυνατότητα στους πεζούς να απολαμβάνουν το περπάτημά τους…