παραλίες Γερμανίας

Ιδιαίτερη εντύπωση δεν προκαλούν οι παραλίες της Γερμανίας αλλά τα περίεργα «καλάθια» που είναι εγκατεστημένα σε αυτές για να φιλοξενούν τους λουόμενους.