Παραλία ουράνιο τόξο

74 διαφορετικά χρώματα άμμου συνδυάζονται με εκπληκτικό τρόπο με τα πρασινογάλαζα νερά του ωκεανού.