Παραγωγή πετρελαίου

Ο «μαύρος χρυσός», όπως αποκαλείται το πετρέλαιο είναι μια φυσική πηγή που είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε σύγχρονη κοινωνία.