παράσιτα

Τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια εξελιγμένων οργάνων και τεχνικών καταγραφής εικόνων έχουμε δει πώς μοιάζουν τα… αφανή κατοικίδια σε μεγέθυνση!