παράξενο χρώμα σε ζώα

Ζώα, έντομα και ερπετά έχουν ένα χρώμα πολύ διαφορετικό από το φυσιολογικό…