παράξενο τοπωνύμιο

Όχι δεν χάλασε το πληκτρολόγιo ούτε κόλλησε κανένα πλήκτρο!

Τοπωνύμια με 45, 58 ακόμη και 85 γράμματα που αποτελούν… γλωσσοδέτη όχι μόνο για τους τουρίστες αλλά και για τους ντόπιους!