παράξενο καβούρι

Τα καβούρια ανεβαίνουν περιστασιακά στα δέντρα, αλλά αυτό το είδος ζει μόνο εκεί.

Το Latro Birgus έχει τις ισχυρότερες δαγκάνες από όλα τα είδη και είναι το μεγαλύτερο αρθρόποδο στον κόσμο…