παράξενο άλογο

Το τρίχωμά του είναι τόσο γυαλιστερό που νομίζεις πως είναι… ψεύτικο!

Ένα παράξενο σημάδι εκ γενετής φέρει το πουλάρι στην πλάτη του που προκαλεί ενδιαφέρον!