Παράξενος ξενώνας

Είναι ένας από τους πιο απομακρυσμένους ξενώνες και συναρπαστικός συνάμα!

Ένα ζευγάρι, στο Trout Creek, Mont. αποφάσισε να ξοδέψει περίπου 400,000 δολάρια για να δημιουργήσει ένα σπίτι αντίστοιχο με αυτά στα οποία ζούσαν οι Hobbit του Τόλκιν.