παράξενη κάμπια

Τουλάχιστον σε αυτό ελπίζουν οι επιστήμονες μετά από αυτή τη σημαντική ανακάλυψη…

Ποιο είναι το λουλούδι και ποια η κάμπια;