παράξενη αγγελία

Μια καλή δουλειά στην επαρχία, ποιότητα ζωής και αρκετά στρέμματα γης συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα αγγελία…

Μία απίστευτη αγγελία κυκλοφορεί σε περιφέρεια της Ιαπωνίας, αφού ζητούνται έξι νίντζα, σε μια προσπάθεια να τονωθεί ο τουρισμός.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει ο υπάλληλος πολύ βροντερή φωνή!