παράξενες τουαλέτες

Παρατηρώντας τις δημόσιες τουαλέτες της Ιαπωνίας, θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για τα περίεργες και εντυπωσιακές κατασκευές.

Σε πλατείες και πάρκα, στο κέντρο της πόλης ή έξω από σταθμούς δημόσιες τουαλέτες προκαλούν εντύπωση με τον σχεδιασμό τους…