παράθυρα βιτρό

Τα περισσότερα βιτρό έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε σε παράθυρα εκκλησιών, ωστόσο μπορούμε να τα συναντήσουμε και σε άλλες γυάλινες δημιουργίες…