Παράδοξο του Θησέα

Το παραδοξο του Θησέα είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα που βασίζεται στο ερώτημα: Αν σε ένα αντικείμενο αντικατασταθούν όλα του τα μέρη το αντικείμενο παραμένει το ιδιο;