πανέμορφες πισίνες

Το Tripadvisor επέλεξε τις πιο όμορφες πισίνες στον κόσμο και ανάμεσά τους βρίσκεται και μία ελληνική.

Πανέμορφες πισίνες που αποτελούν σήμα-κατατεθέν των ξενοδοχείων στα οποία ανήκουν δεν μπορεί παρά να σας παρακινήσουν να κάνετε μια -νοητή έστω!- βουτιά…