παλιό ελληνικό σχολείο

Ασπρόμαυρες φωτογραφίες από ελληνικά σχολεία αρκετές δεκαετίες πριν όταν η ποδιά και η κορδέλα στα κορίτσια αλλά και τα κοντά παντελονάκια στα αγόρια κυριαρχούσαν.