παλιές φωτογραφίες πόλεων

Γνωρίστε μια… άλλη Ελλάδα μέσα από φωτογραφίες της δεκαετίας του 1960.

Ασπρόμαυρες εικόνες μιας άλλης εποχής και τεχνολογίας…