παλιές συσκευές

Είναι τεχνολογικά ξεπερασμένες αλλά έχουν όλες μια θέση στην καρδιά μας γιατί μας θυμίζουν το παρελθόν…

Τα έξυπνα κινητά στέλνουν στον… Καιάδα άλλοτε χρήσιμες και αναντικατάστατες συσκευές!