παλιές παιδικές σειρές

Αγαπημένες παιδικές σειρές περασμένων δεκαετιών τότε που ο Μπομπ Σφουγγαράκης και τα Πόκεμον ήταν άγνωστες λέξεις!