παλιά αντικείμενα

Η ζωή των παλιών αντικειμένων δεν τελειώνει σε μία μόνο χρήση τους…

Για σκεφτείτε ένα παλιό ποδήλατο στη θέση του νιπτήρα στο μπάνιο!