Παλίρροια

Παρακολουθήστε το παλιρροϊκό κύμα του ποταμού Qiantang να σπάει στην ακτή…

Τοποθεσίες στον κόσμο κατά τη διάρκεια της άμπωτης και της παλίρροιας!

Βρετανικές ακτές φωτογραφίζονται όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει και όταν κατεβαίνει…

Εντυπωσιακά gifs δείχνουν τη μεγάλη διαφορά της ακτής κατά την αλλαγή του φαινομένου!

Τεράστιες ποσότητες νερού ωθούνται από παλιρροϊκά κύματα σε ένα στενό πέρασμα, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό εφέ οριζόντιου καταρράκτη – ένα από τα μεγαλύτερα «θαύματα» της φύσης!

Μικροοργανισμοί μπορούν πολλές φορές να σχηματίσουν ένα ορατό επίπεδο στην επιφάνεια των υδάτων και ότων η συγκέντρωσή τους είναι ιδιαίτερα υψηλή να χρωματίσουν το νερό.