παγωμένες λίμνες

Το παραλίμνιο τοπίο είναι έτσι ή αλλιώς όμορφο, ενώ όταν η λίμνη παγώνει αυτή η ομορφιά γίνεται απόκοσμη…

Λίμνες, ωκεανοί και θάλασσες παγώνουν και σχηματίζουν στην επιφάνειά τους μικρά έργα τέχνης!