παγκάκια-βιβλιοθήκες

Οι περιπατητές του Άμστερνταμ τον τελευταίο καιρό βρίσκουν αγκιστρωμένα βιβλία στα παγκάκια!