παγίδες ψαριών

Ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της Ταϊβάν δεν κατασκευάστηκε πρόσφατα αλλά η καλλιτεχνική δημιουργία του μετρά αιώνες πριν…

Οι παγίδες ψαριών ή τα φράγματα είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους για την αλίευση ψαριών.