οφέλη φιλιού

Εκτός από τα οφέλη στην ψυχική υγεία και στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού έχει τη δική του πορεία σε διάφορα πεδία της επιστήμης και της παγκόσμιας ιστορίας…